Enig generalforsamling: Flere penge til musikken

Udgivet den 18. april 2018

Af Jesper Kirkbak – nyt medlem af Avernax’ Bestyrelse

Du kan roligt glæde dig til Avernax 2018, for når du rammer Avernakø til sommer og fylder din gamle eller nye Avernax-kop med kold øl fra hanerne, bliver det igen i år til et gedigent musikprogram, der afsøger forskellige genrer og har fokus på vækstlaget i dansk musik.

Det forsikrede Avernax’ musikbookere de fremmødte om på årets generalforsamling lørdag den 10. marts.

Den siddende bestyrelse havde budt medlemmerne af Foreningen Avernax indenfor i Albani-bryggeriets hyggelige festsal i midten af Odense. I velvalgte fynske rammer og med et par kolde Odense fra kassen blev budget, regnskab og vedtægtsændringer gennemgået og vedtaget. Og der blev valgt en ny bestyrelse.

Musikbudget øget med 57 procent
Avernax Festivals Styregruppe er opdelt i 10 arbejdsgrupper, der omsætter tanker til handling inden for budgettets rammer. I 2018 har Avernax generelt et større budget – primært på grund af øgede indtægter fra billetsalget, hvor man i november kunne melde udsolgt på under to døgn.

Styregruppen for musikbooking havde på forhånd givet udtryk for, at der var behov for at øge musikbudgettet.

”Der er ingen tvivl om, at vi får brug for flere penge til musikbudgettet i år,” sagde Rune Kjær-Nielsen, der er stiftende bestyrelsesformand, da budgettet for 2018 skulle til afstemning.

”Det første år spillede mange bands enten meget billigt eller helt gratis. Det var en flot gestus i en fase, hvor Avernax skulle på benene. Men når festivalen er udsolgt og en stor del af pengene er i kassen, så vil vi også gerne betale musikerne så godt som muligt.”

”En anden ting er, at efterhånden som Avernax bliver en mere etableret del af Festivaldanmark, vil bandsne også forvente ordentlig betaling, så det er nødvendigt for at sikre det flotte musikprogram, vi har på vej,” sagde Rune Kjær-Nielsen.

Med de ord fra formanden var det en enig generalforsamling, der vedtog budgettet for 2018 og dermed øgede musikbudgettet til 240.000 kroner. I 2017 brugte booking-teamet kun 153.050 kroner, og dermed er musikbudgettet øget med 57 procent.

Seks nye medlemmer af bestyrelsen
Alle, der var på historiens første Avernax i 2017, og alle, der skal af sted i 2018, er automatisk medlemmer af Foreningen Avernax. Er man medlem kan man gå efter en af de 10 pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsens rolle er at rådgive styregruppen, tilse at festivalens værdier og manifest bliver overholdt og sikre festivalens overordnede økonomi. Det var der mange, der var interesseret i at være en del af. 11 stillede op.

Helt i Avernax’ ånd valgte medstifter Jacob Stadil dog at aflyse kampvalget ved at trække sig for at gøre plads til nye kræfter og koncentrere sig om det vigtige arbejde i arbejdsgrupperne for henholdsvis musikbooking og opbygning/nedtagning af festivalpladsen.

Derfor kunne generalforsamlingen klappe hele seks nye medlemmer ind og give en ekstra hånd til fire gamle, genvalgte medlemmer. Dertil kommer en enkelt suppleant.

Blandt de nye medlemmer er Søren Jespersen, der er født og opvokset på Avernakø. Det var ikke svært for generalforsamlingen at fornemme hans forkærlighed for øen.

Den nye bestyrelse mødes for første gang lørdag den 19. maj på Avernakø i forbindelse med øens årlige pinsefest, hvor medlemmerne vil hjælpe de lokale med at nedtage majstangen og male den, inden de sætter sig sammen for at konstituere sig som bestyrelse med formand, næstformand og en kasserer.

Underjordiske kræfter og en forfest
Da regnskab og budget var stemt igennem, og den nye bestyrelse valgt, blev der justeret enkelte steder i vedtægterne, inder der blev plads til at tale om løst og fast.

Blandt andet blev det foreslået, at man åbner for billetsalget samme dato hvert år, så det er nemmere at holde styr på, hvornår det sætter i gang. Den store efterspørgsel i efteråret gjorde, at enkelte oplevede, at billetsalget var lukket, før de opdagede, at det var åbnet.

Der blev ligeledes spurgt til, om torsdagen på festivalen igen i år bliver en forfest til selve festivalen, og at dagen dermed ikke indgår i all inclusive­­-delen. Det kunne formanden svare bekræftende på, da der ikke er økonomi til at køre all inklusive om torsdagen også. Så husk penge til baren!

Men mest af alt var de fremmødte nysgerrige omkring musikprogrammet og pressede musikbookerne på maven: ”Kan vi ikke få at vide, hvem der spiller? Bare ét navn?”

Rune Kjær-Nielsen og Jacob Stadil kiggede på hinanden og smilede: ”Okay så. Vi kan godt afsløre lidt i aften, kan vi ikke?” spurgte den ene den anden.

Psych rock-drengene fra De Underjordiske kommer og blæser Avernax godt og grundigt igennem. Og så indviede bookerne faktisk eksklusivt de fremmødte i mange flere navne på årets plakat. Men I andre må følge med her på hjemmesiden og på Facebook for mere information.

Til sidst var generalforsamlingen enig om, at det bliver rigtig godt, lækkert dansk sommervejr på Avernakø i dagene 9.-12. august. Skal vi ikke aftale det?

Læs mere om årets generalforsamling i referatet fra GF 2018 og se de reviderede vedtægter.