Helårsfrivillig byggekoordinator til byggegruppen

Helårsfrivillig Byggekoordinator til byggegruppen

Brænder du for at skabe festival fra bunden og kunne du tænke dig at komme bag kulisserne hos AvernaX festival? Så står vi og mangler en person til at være byggekoordinator for byggegruppen.

Om opgaven

Byggekoordinatorens rolle og arbejde består i at finde og beskrive nye såvel som eksisterende opgaver på festivalen hovedsageligt indenfor opbygning. Samtidig får byggekoordinatoren også en koordinerende rolle med nedpilningsgruppen. I tæt samarbejde med resten af gruppen skal du lede og koordinere arbejdet før, under og efter festivalen. Derudover er der generel sparring med resten af gruppen omkring den fysiske udvikling af AvernaX festival.

Arbejdet vil desuden bestå i at udvikle festivalen i en endnu mere bæredygtig retning. Finde nye processer og metoder ift. opbygning og nedtagning – herunder en generel optimering af processen. Byggekoordinatoren skal også udarbejde generelt budget for byggegruppen.

Om dig

Du er proaktiv og bidrager med en positiv energi, initiativ og handlekraft. Du er struktureret og dygtig til at have mange bolde i luften samtidigt. Du har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker. Og så er du klar på at skulle være leder for andre frivillige.

Du har højst sandsynligt arbejdet med at bygge festival før. Du er måske håndværker. Du arbejder måske til dagligt som byggeleder/projektleder i en bygge/arkitekt/ingeniør virksomhed. Du skal helst være bosat på Fyn eller de omkringliggende øer.

Om os

Du bliver en del af byggegruppen på AvernaX festival. Byggegruppen er den styrende del af selve opbygning og nedtagning af festivalen.

Byggegruppen står for alt det fysiske omkring festivalen: Indretning af pladsen; booking af telte og andet materiel; indkøb af diverse materialer til opbygning af festivalen; projektering omkring konstruktioner, strøm og VVS; koordinering af tømrere, elektrikere og vvs ‘er etc.; planlægning af opgaver og bemanding af disse. Plus en helt masse andet, der beskæftiger sig med at bygge en festival op.

Vi har de seneste par år udviklet internt organisatorisk således, at byggegruppen består af en hovedgruppe og 3 mere eller mindre selvstyrende undergrupper: El, VVS og Nedpilning.

Alt dette arbejde foregår i et tæt samarbejde med designgruppen, der står for den visuelle del af pladsen.

Vi tilbyder

AvernaX er en 100% non-profit og frivilligt drevet organisation, så vi tilbyder ingen løn. Derimod tilbyder vi en festival-familie, som elsker at have en skøn tid sammen, hvor vi sammen skaber en unik festival. Hvor der er plads til at lege og udvikle sig selv og sammen. Som en del af byggegruppen bliver du en del af et stærkt sammenhold, hvor teamwork er nøgleordet.

Vi har flere sociale sammenkomster under året – her under julefrokost og frivilligfest. Du vil få indblik i, hvordan man bygger en festival op, og komme helt med ind i motorrummet. Du vil blive en del af en større frivillige organisation, der er under udvikling, og vil i kraft af dette være med til at præge festivalen internt såvel som eksternt.

Du får selvfølgelig en billet til selve festivalen, så du på egen krop kan mærke og deltage i det unikke, vi skaber sammen.

Korte, specifikke krav og forventet indsats

Vi ser helst, at du taler dansk og er minimum 25 år.  Du skal forvente at lægge 2-4 timer om ugen i gennemsnit hen under året. Omkring afvikling af festivalen vil der skulle lægges flere timer.

Skal du være en del af holdet?

Hvis alt dette lyder som noget for dig, så send en mail, hvor du skriver lidt om dig selv, og hvorfor du passer godt til rollen. Mailen sendes til Jacob.avernax@gmail.com  

Byggegruppen savner helårsfrivillige til Avernax

Helårsfrivillig VVS´er til ny VVS-gruppe

Helårsfrivillig VVS´er til ny VVS-gruppe

Brænder du for at skabe festival fra bund og kunne du tænke dig at komme bag kulisserne hos Avernax festival? Så står vi netop og mangler VVS’er til at oprette og drifte vores nye VVS-gruppe.

Om opgaven

Vi søger – og mangler – en til to personer til at etablere vores nye VVS gruppe, der organisatorisk vil høre under byggegruppen. Du skal have mod på og lyst til at udvikle denne nye gruppe i tæt samarbejde med byggegruppen som styrende organ.

Generelt handler opgaven om at finde og definere opgaver omkring vand og afløb på festivalen. Vi har igennem de første 5 år af festivalen udviklet på VVS-delen. Men der er brug for, at dette arbejde bliver defineret endnu mere. Man skal have lyst til at skabe og udvikle denne gruppe, da den er i sin spæde start, både ift. udvikling af det fysiske behov for vand og afløb og hverve uge frivillige i tæt samarbejde med byggegruppens frivilligkoordinator til de forskellige opgaver, der ligger under VVS.

Der vil desuden være et budget tilknyttet gruppen til indkøb af materialer og andet. Man definerer selv, hvor mange møder osv., der skal afholdes hen over året.

Om dig

Du er proaktiv og bidrager med en positiv energi, initiativ, og handlekraft. Du er struktureret, og du er dygtig til at have mange bolde i luften samtidigt. Du har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker. Og du er klar til at være leder for andre frivillige.

Du har højst sandsynligt arbejdet med at bygge festival før. Du skal have et svendebrev som VVS´er. Du arbejder måske til dagligt som byggeleder/projektleder i en bygge/arkitekt/ingeniør virksomhed.

Du skal være bosat på Fyn eller de omkringliggende øer.

Om os

Du bliver en del af byggegruppen på AvernaX festival. Byggegruppen er den styrende del af selve opbygning og nedtagning af festivalen.

Byggegruppen står for alt det fysiske omkring festivalen: Indretning af pladsen; booking af telte og andet materiel; indkøb af diverse materialer til opbygning af festivalen; projektering omkring konstruktioner, strøm og VVS; koordinering af tømrere, elektrikere og vvs ‘er etc.; planlægning af opgaver og bemanding af disse. Plus en helt masse andet, der beskæftiger sig med at bygge en festival op. Vi har de seneste par år udviklet internt organisatorisk således, at byggegruppen består af en hovedgruppe og 3 mere eller mindre selvstyrende undergrupper: El, VVS og Nedpilning.

Alt dette arbejde foregår i et tæt samarbejde med designgruppen, der står for den visuelle del af pladsen.

Vi tilbyder

AvernaX er en 100% non-profit og frivilligt drevet organisation, så vi tilbyder ingen løn. Derimod tilbyder vi en festival-familie, som elsker at have en skøn tid sammen, hvor vi sammen skaber en unik festival. Hvor der er plads til at lege og udvikle sig selv og sammen.

Som en del af byggegruppen bliver du en del af et stærkt sammenhold, hvor teamwork er nøgleordet. Vi har flere sociale sammenkomster under året – her under julefrokost og frivilligfest. Du vil få indblik i, hvordan man bygger en festival op, og komme helt med ind i motorrummet.

Du vil blive en del af en større frivillige organisation, der er under udvikling, og vil i kraft af dette være med til at præge festivalen internt såvel som eksternt. Du får selvfølgelig en billet til selve festivalen, så du på egen krop kan mærke og deltage i det unikke, vi skaber sammen.

Korte, specifikke krav og forventet indsats

Vi ser helst, at du taler dansk og er minimum 25 år.  Du skal forvente at lægge 2-4 timer om ugen i gennemsnit hen under året. Omkring afvikling af festivalen vil der skulle lægges flere timer.

Skal du være en del af holdet?

Hvis alt dette lyder som noget for dig, så send en mail, hvor du skriver lidt om dig selv, og hvorfor du passer godt til rollen. Mailen sendes til Jacob.avernax@gmail.com  

Byggegruppen savner helårsfrivillige til Avernax

Helårsfrivillig til kunstgruppen

Kunstgruppen på AvernaX søger helårsfrivillig

Helårsfrivillig til kunstgruppen på AvernaX

Vil du være med til at skabe flotte rammer for Danmarks skønneste lille festival på Avernakø? Vi søger lige nu en person til vores kunstgruppe, da vi gerne vil dele arbejde, engagement og ansvar med nye helårsfrivillige.

Kunstgruppen vælger og koordinerer kunstprojekter, som skal indgå på festivalpladsen og være del af festivaloplevelsen. Designgruppen er en tæt samarbejdspartner, som vi fremadrettet skal arbejde sammen med.

Din titel vil officielt være dubleant til Charlotte, lederen af design og kunstarbejdsgruppen.

Dine opgaver

vil være udvælgelse og koordinering af de kunstprojekter, der skal indgå på AvernaX’ festivalplads og i selve festivaloplevelsen. Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores fondsansøgningsgruppe samt andre forskellige frivillige, som udvikler ideer og udfører kunstrelaterede opgaver – i sæt samarbejde med resten af designgruppen.

Kvalifikationer

 • Du har en stor interesse, viden og holdning til kunst.
 • Vi ser gerne, du har en uddannelse inden for faget, men dette er ikke nødvendigt.
 • Du elsker at samarbejde med glade og seje frivillige om at skabe en fed festival i fællesskab.
 • Du er iderig og kreativ, men har samtidigt godt styr på økonomistyring.
 • Allervigtigst er det dog, at du kan genkende dig selv i vores værdigrundlag, som er formuleret i AvernaX festivalens manifest.

Arbejdsbyrde

Man skal regne med en månedlig arbejdstid på ca. 10 timer. Op til selve festivalen stiger arbejdsbyrden dog, selvfølgelig. Vi forventer, at man er fysisk til stede på festivalpladsen minimum en uge op til selve festivalen.

Vi holder ét fast månedligt møde, der primært foregår online, men vi har en målsætning om at have mindst 2 fysiske møder årligt.

Designgruppen har sit fysiske hovedsæde på Sydfyn – nærmere bestemt Svendborg. Så er du bosat i dette område, er det selvfølgelig en fordel – særligt for målsætningen om fysiske møder. Men dette er langt fra et krav, da vi i forvejen er vant til en vis geografisk spredning i vores festivalorganisation.

Vi tilbyder

AvernaX er en 100% non-profit og frivilligt drevet organisation, så vi tilbyder ingen løn. Derimod tilbyder vi en festival-familie, som elsker at have en skøn tid sammen, hvor vi sammen skaber en unik festival. Hvor der er plads til at lege og udvikle sig selv og sammen.

Vi er efterhånden en festival med nogle år på bagen. Derfor har vi opfundet nogle af vores dybe tallerkner og har derfor en nogenlunde fast plan, vi kører efter. Samtidigt sætter vi pris på nytænkning, initiativ og friske perspektiver på tingene. Med andre ord vil du have nogle faste rammer at støtte dig til, men samtidigt rig mulighed for at sætte dit præg på festivalens indretning, æstetik og kunstneriske indhold. Du vil således som ny i foretagendet ikke stå alene med en masse ansvar, men have en erfaren og støttende samarbejdspartner i Charlotte, der kan sætte dig ind i opgaverne og klæde dig solidt på til, at du kan sætte dit aftryk på AvernaX i fremtiden.

Du kan skrive til charlotte.avernax@gmail.com med din ansøgning, eller hvis du har spørgsmål.

Kunstgruppen på AvernaX søger helårsfrivillig

Helårsfrivillig designkoordinator

Helårsfrivillig designkoordinator til AvernaX

Vil du være med til at skabe flotte rammer for Danmarks skønneste lille festival på Avernakø? Vi søger lige nu en helårsfrivillig til vores designgruppe, da vi gerne vil dele arbejde, engagement og ansvar med nye helårsfrivillige.

Designgruppen er den styrende del af AvernaX’ organisation ifht., hvordan festivalpladsen rent visuelt skal se ud. Designgruppen arbejder tæt sammen med byggegruppen om at lave spændende og bæredygtige løsninger, som nemt kan opbygges og nedtages igen.

Din titel designkoordinator vil i praksis være dubleant til Charlotte, lederen af design og kunstarbejdsgruppen.

Dine opgaver som designkoordinator

vil bl.a. være: koordinering af designopgaver, samarbejde med og ledelse af frivillige, samt udvikling af ideer til pladsindretning samt eksekvering af disse i tæt samarbejde med byggegruppen.

Kvalifikationer

Vi ser gerne:

 • at du har en design og/eller arkitektbaggrund af en eller anden form.
 • at du elsker at samarbejde med glade og engagerede frivillige om et fedt fælles projekt.
 • at du ser ideer alle steder, er kreativ samt er godt til at koordinere og uddelegere opgaver til frivillige
 • at du har et hoved for økonomistyring.
 • Og vigtigst af alt, at du deler og kan efterleve de værdier, vi har formuleret i AvernaX festivalens manifest.

Arbejdsbyrde

Man skal regne med en månedlig arbejdstid på ca. 10 timer. Op til selve festivalen stiger arbejdsbyrden dog, selvfølgelig. Vi forventer, at man er fysisk til stede på festivalpladsen minimum en uge op til selve festivalen.

Vi holder ét fast månedligt møde, der primært foregår online, men vi har en målsætning om at have mindst 2 fysiske møder årligt.

Designgruppen har sit fysiske hovedsæde på Sydfyn – nærmere bestemt Svendborg. Så er du bosat i dette område, er det selvfølgelig en fordel – særligt for målsætningen om fysiske møder. Men dette er langt fra et krav, da vi i forvejen er vant til en vis geografisk spredning i vores festivalorganisation.

Vi tilbyder

AvernaX er en 100% non-profit og frivilligt drevet organisation, så vi tilbyder ingen løn. Derimod tilbyder vi en festival-familie, som elsker at have en skøn tid sammen, hvor vi sammen skaber en unik festival. Hvor der er plads til at lege og udvikle sig selv og sammen.

Vi er efterhånden en festival med nogle år på bagen. Derfor har vi opfundet nogle af vores dybe tallerkner og har derfor en nogenlunde fast plan, vi kører efter. Samtidigt sætter vi pris på nytænkning, initiativ og friske perspektiver på tingene. Med andre ord vil du have nogle faste rammer at støtte dig til, men samtidigt rig mulighed for at sætte dit præg på festivalens indretning, æstetik og kunstneriske indhold. Du vil således som ny i foretagendet ikke stå alene med en masse ansvar, men have en erfaren og støttende samarbejdspartner i Charlotte, der kan sætte dig ind i opgaverne og klæde dig solidt på til, at du kan sætte dit aftryk på AvernaX i fremtiden.

Du kan skrive til charlotte.avernax@gmail.com med din ansøgning, eller hvis du har spørgsmål.

Helårsfrivillig til designgruppen på AvernaX

Festivalfrivillig

Festivalfrivillig på AvernaX

Festivalfrivillige tager 1 vagt af ca. 6 til 8 timer. Derudover skal man købe en frivilligbillet, der er halv pris af en almindelig partout-billet. Vi har denne lidt specielle ordning af følgende årsag:

Da vi værdsætter frivillige og hermed godt vil have så mange frivillige som muligt, så giver det mening, at de frivillige er lidt mindre på vagt end på andre festivaler. Samtidig bidrager de festivalfrivillige til, at den økonomi, det kræver at lave en festival, kan løbe rundt. Dette giver os mulighed for at have en større andel af den samlede gruppe af gæster, der er frivillige. Dette, mener vi, giver mening fordi:

 1. At man som frivillig kan være mere på festival og mindre på vagt. Vi ser nemlig gerne, at frivillige på egen krop oplever, hvorfor vi overhovedet holder festival. Og vi afholder netop AvernaX fordi, vi oplever en særlig stemning af glæde, betænksomhed overfor ens medgæster samt særlig fællesskabsfølelse under AvernaX. Dette vil vi gerne give de frivillige mulighed for at opleve i så vid udstrækning som muligt. Vi mener, at dette oplever man bedst, når man er på festival og ikke nødvendigvis på vagt. Ligesom en kok helst skal smage på den mad, kokken laver, skal vi alle opleve den festival, vi skaber sammen – på festivalpræmisser.
 2. Vi anser de frivillige for at være kulturbærere på de særlige værdier og den adfærd, der knytter sig til at være på festival på AvernaX. Her giver det selvsagt mening, at vi relativt mange frivillige, der deltager på festivalen, da dette er en opgave, vi kun kan løfte i flok. Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at være kulturbærer, kan du med fordel læse vores frivillighåndbog.

Du er altid velkommen til at skrive til frivillig@avernax.dk for at høre, om der er plads på frivilligholdet.

Vi byder velkommen til Den Sorte Skole på AvernaX

Den Sorte Skole spiller på AvernaX 2023

Den Sorte Skole spiller på AvernaX 2023

Med en evne til at blande genrer og stemninger som ingen andre, skaber de en overrumplende og uimodståelig Dj-rejse gennem musikhistorien. Fra de største hits og singalongs til obskure beats og vanvittige sammensætninger.

Den Sorte Skole består af Martin Højland og Simon Dokkedal, som i årevis har produceret og sampled alverdens musik og brugt det i deres shows, udgivelser og mixes. Det er nok derfor heller ikke en overraskelse at de er nogle yderst habile DJs oveni.

DSS har tidligere spillet Roskilde Festival, samt på Bøgescenerne til jubilæumsåret på SMUK fest i 2019. Her lavede i dette legendariske mix med dertilhørende kæmpe lys show. Publikum kan forvente sig den vildeste 2023 fest, hvor alle kan være med.

Etuk Ubong på AvernaX

Etuk Ubong spiller på AvernaX 2023 - det bliver en fest med afrikanske rytmer og jazz

Etuk Ubong spiller på AvernaX 2023. Etuk Ubong spiller afrikanske rytmer og jazz

 

Etuk Ubong, en af ​​de mest talentfulde jazzmusikere fra Nigeria, vil optræde på Avernax Festival i år! Med sin enestående trompet spillerstil og unikke musikalske perspektiv har Etuk Ubong efterladt sit publikum betaget og imponeret over hele verden.

Etuk Ubong’s optræden på Avernax Festival vil uden tvivl være en af ​​de mest mindeværdige og unikke koncerter på festivalen. Med sin unikke fusion af afrikanske rytmer og jazzharmonier vil Etuk Ubong’s musik tage publikum på en rejse, de sent vil glemme.

Etuk Ubong har udgivet flere album og singler i sin karriere og har optrådt på nogle af de mest prestigefyldte musikfestivaler over hele verden. Her er nogle af hans mest bemærkelsesværdige album og sangtitler:

 • “Miracle” – dette er titlen på Etuk Ubongs seneste album, der blev udgivet i 2020. Albummet indeholder ni originale sange og har fået meget ros fra musikkritikere.
 • “Battle for Peace” – dette album blev udgivet i 2018 og er en fusion af afrikanske rytmer og jazz. Albummet indeholder sange som “Mirage”, “Wetin Dey Happen”, og “Galactic Rhapsody”.
 • “Spiritual Awakening” – dette album blev udgivet i 2016 og er et eksempel på Etuk Ubongs enestående trompetspil og evne til at blande afrikanske rytmer med jazz. Albummet indeholder sange som “Rainbow”, “Spiral”, og “Brighter Day”.
 • “Akwaaba: The First Journey” – dette album blev udgivet i 2013 og var Etuk Ubongs debutalbum. Albummet indeholder sange som “Akwaaba”, “Tears for Peace”, og “Crossing Borders”.

Disse album og sange er blot et udvalg af det, Etuk Ubong har udgivet, og er et eksempel på hans enestående musikalske stil og talent. Hvis du er en fan af jazz eller afrikansk musik, så vil du uden tvivl elske hans musik.

Peter Sommer og Tiggerne

Peter Sommer og Tiggerne spiller på Avernax 2023

Peter Sommer og Tiggerne spiller på Avernax 2023

Peter Sommer og Tiggerne

Peter Sommer er en af de mest anerkendte danske musikere i nyere tid og har udgivet adskillige albums, som har cementeret hans status som en vigtig figur i den danske musikscene. Han debuterede i 2003 med albummet “Venner for livet” og har siden udgivet en række succesfulde albums, herunder “Elskede at drømme, drømmer om at elske” fra 2008, “Til rotterne, til kragerne, til hundene” fra 2010, og senest “Elskede at elske” fra 2021.

Peter Sommers musik spænder over flere genrer, men kan generelt karakteriseres som en blanding af rock, pop og folk. Hans tekster er ofte personlige og dybtgående, og hans vokal er kendt for at være både rå og følsom på samme tid.

Nogle af Peter Sommers mest populære sange inkluderer “Valby Bakke”, “Når sneen falder”, “Den første gang jeg så dig”, “Stærkere end før”, “København (Fra en DC9)” og “Sandheden om mænd”. Hans musik har vundet flere priser og har været nomineret til adskillige Danish Music Awards.

Hvis du endnu ikke har oplevet Peter Sommers musik live, så er det nu en oplagt chance, når han og Tiggerne spiller på Avernax. Du kan se frem til en aften fyldt med fantastisk musik og gode vibes.

I Got You On Tape

I Got You On Tape spiller på AvernaX 2023.

I Got You On Tape spiller på AvernaX 2023.

I Got You On Tape

Kom og oplev den fantastiske musik fra I Got You On Tape, når de spiller live på Avernax. Bandet, der består af fem talentfulde musikere, har optrådt på scener over hele verden og har en stor fanskare i Danmark.

I Got You On Tape har udgivet flere succesfulde albums og er kendt for deres eksperimenterende og dynamiske musik, der trækker på inspiration fra rock, electronica og indie. Deres seneste album, “Islands of Hearts”, er blevet rost af både kritikere og publikum og viser, at bandet fortsat er en af Danmarks mest innovative og spændende musikalske kræfter.

Koncerten på Avernax vil være en helt særlig oplevelse, hvor publikum kan forvente en energisk og medrivende optræden fra bandet. Der vil også være mulighed for at høre nye numre fra deres seneste album, samt nogle af deres mest populære sange fra tidligere udgivelser.

Så kom og oplev I Got You On Tape live på Avernax og få en uforglemmelig aften fyldt med god musik og en fantastisk stemning.